พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพ

ลัดเลาะรอบกรุง ชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพ แหล่งการเรียนรู้ใกล้ตัวคุณลัดเลาะรอบกรุง ชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพ แหล่งการเรียนรู้ใกล้ตัวคุณ

ความรู้ไม่ได้หาได้เพียงแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เพื่อให้เข้าใจปัจจุบันมากยิ่งขึ้นก็สำคัญเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปรู้จัก 4 พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพ ที่เหมาะกับการสร้างองค์ความรู้ให้กับทุกเพศทุกวัย อย่าให้ปัจจัยใด ๆ มาเป็นอุปสรรคให้ความรู้ในชีวิตคุณหยุดนิ่ง เพียงแค่ก้าวเท้าออกจากบ้าน ความรู้ก็มีอยู่รอบตัว 4 พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพ หลากหลายเรื่องราว และการเรียนรู้ไม่รู้จบ 1. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QUEEN SIRIKIT MUSEUM OF TEXTILES) มาเริ่มกันที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์ เขตพระราชฐานชั้นนอก ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เมื่อพ้นประตูอาคารจะอยู่ทางขวามือ โดยอาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์นั้น สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นที่ทำการกรมพระคลังมหาสมบัติ พิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีความตั้งใจจะสร้างสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทย รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านเครื่องแต่งกายของไทย นำเสนอเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันผ่านฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์ชุดไทย ฉลองพระองค์ชุดเสด็จออกงานตามพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงเครื่องแต่งกายในราชสำนักในแต่ละยุคสมัย ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทย และสากลได้เป็นอย่างดี ประกอบกับทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สายตานานาประเทศผ่านฉลองพระองค์ตามพระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยพิพิธภัณฑ์ฯ จะจัดกิจกรรมพิเศษเดือนละ […]

READ MOREREAD MORE