การศึกษา

ปัญหาการศึกษาของเด็กไทยปัญหาการศึกษาของเด็กไทย

เรื่องปัญหา การศึกษาของเด็กไทย ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่หลายคน กังวลมากที่สุด โดยเฉพาะ คนที่เป็นพ่อแม่ จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่า เด็กทุกวันนี้ ให้ความสนใจกับเรื่องของการศึกษา น้อยมากกว่าแต่ก่อน โดยวัดจาก คะแนนการสอบต่าง ๆ โดยเฉพาะ เด็กที่มีอายุ 6-14 ปี มีระดับเชาว์ปัญญา อยู่ที่ 91.4 ซึ่งต่ำกว่าแต่ก่อน ซึ่งมีอยู่ถึง ร้อยละ 50 จากปรกติ มีเพียง ร้อยละ 11 เท่านั้น ปัจจัย ที่ทำให้เด็กเรียนอ่อนลง มากกว่าแต่กก่อนนั้น ส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจาก เด็กให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีนั่นเอง อย่างเช่น ให้ความสนใจในเรื่องของการเล่นเกมส์ ในเรื่องของการเสพโซเชียล ทำให้เด็กเหล่านี้ มีความสนในเรื่องเรียนน้อยลงกว่าเดิม เพราะอย่างที่เราเห็นกัน ว่าเทคโนโลยี หรือสื่อ โซเชียลมีเดีย เข้ามามีผลอย่างไรกับชีวิตบ้าง เด็กทุกคน มีมือถือ มีสมาร์ทโฟนใช้กันทุกคน ทำให้จิตใจของเด็ก ไปจดจ่ออยู่กับเรื่องของการเล่น อย่างเดียวเท่านั้น ไม่ค่อยมีจิตใจ ในการเรียนการสอนเท่าไหร่ ทำให้เวลาผลสอบออกมา […]

READ MOREREAD MORE